Brolio gimtadienis

Didysis brolis Do ruošiasi švęsti 13-tąjį savo gimtadienį.
Dalina kvietimus savo draugeliam.
O va "seserį" lyg ir aplenkia.

Vakar vyksta pokalbis:
-DAminykai, o tai aš į tavo gimtadienį kviečiama?
-Ne,- šypsosi Do.
-Tada aš tau nieko ir nepadovanosiu....,- išdidžiai pareiškia Patricija.

Do dar plačiau nusišypso:
-Aš kaip nors išgyvensiu be tavo atvirukų su širdelėm ir vaivorykštėm.

Patricija mąsto.
-Tai galėčiau nebūtinai nupiešt.
Galiu ir iš savo santaupų nupirkt, ką nors reikalingo...

Brolis šypsosi "į ūsą".
Šįryt pabudus Patricija, atidumia pas mane:
-Mam,-šnibžda, - ar galėsi po pamokų mane palydėt į "KOTĄ"?
(žvejybinių reikmenų parduotuvę),
noriu nupirkt DAminykui kokį reikalingą daiktą.

Atspaustoj saujoj matau 3 eurus.
Dvi damos eis pirkt "sliekų".

Nors nežinau, ar ir jie neviršys paskirto broliui "biudžeto".

#motherhood

V.