Deimantų ieškotojai

02.25

DEIMANTŲ IEŠKOTOJAI.

 

Patricija sėdi ir dūsauja prie nuotolinio mokslo lapų.

Pagaliau susikaupia:
- Nu, mam, tu man pasakyk, kodėl būtina mokytis? Daminykas vargsta ten viršuj. Aš va čia vargstu. Ir dar kaip suprantu daug metų vargsim.

Pastumiu į šoną darbus.
- Jeigu nesimokysi, tai negalėsi gaut patinkančio darbo. Negalėsi užsidirbt pinigėlių, negalėsi nupirkit namo, neturėsi, kaip išlaikyt savo vaikučių, negalėsi į parduotuvę nueit nusipirkt valgyt....

Įdėmiai klauso.
- O jeigu aš rasiu deimantą? Jį parduosiu ir bus daug pinigų. Sakė ir Do kartu eitų ieškot.

Nusišypsau:
- O jeigu nerasi?

Mano pašnekovė išpučia ir taip nemažas akis.
- O mes ilgai ieškosim! Gi pati visada man sakai, kai ką nors pametu: KAS IEŠKO, TAS RANDA.

seseries ir brolio išgelbėjimo planas iš piktųjų mokslo žabangų yra. belieka tik kastuvus į rankas ir rast tą nevidoną deimantą.  

V.