Mama ir tėtis pareis vėliau...

 • Lygiai trys mėnesiai, kaip glaudžiu My glėbį ir esu vaikščiojanti "virtuvė", kuri šviežią maistą tiekia ne rečiau, kaip kas tris valandas.
  Prieš tuos tris mėnesius, "sekė" 9 mėnesiai "išmesto į krantą banginio" stadijos.
  Kai puoštis noro nebuvau praradusi, bet "atsitikęs gyvenimas" leido rinktis patogesnius rūbus ir avalynę.
  Dar prieš tai - pilnu pajėgumu kadrylius trypė vienkiemio režimas, kuris buvo uždaręs mus į namus ir "perjungęs" į treningučių madas.
  Todėl "ant greitųjų" atskaičiavus atgal....
  Progos puoštis...mano netolimos ateities prisiminimai nepasiekė.
  Užvakar, pasinaudojusi ta proga, kad kartu su V&V komanda sėsime prie bendro prieškalėdinio stalo restoraniuke...
  Įsliuogiau į pieštukinę suknelę.
  Pasilypėjau ant "kulniukų".
  Stipriau pasikedenau "plunksnas"...
  Pečiai atsilošė atgal.
  Nosis nejučia kilstelėjo į viršų.
  Ir nusišypsojusi sau veidrodyje pagalvojau...
  Kartais rūbai nėra tik apranga.
  Kartais jie yra beprotiškai geras.
  Stipriai pasiilgtas jausmas.
  Kad esi
  m a ž a i s
  ž i n g s n e l i a i s
  p e r g y v e n i m ą
  t i p e n a n t i
  m o t e r i s 


  Mua,
  V.