Naminė "vaistinėlė"

11.22

Grįžusi iš mokyklos Pa pripuola prie snūduriuojančio Ego.
Pastvėrusi didelę ausį, į ją ima berti savo dienos nuotykius.
Galop..susiraičiusi šalia traukia žemyn pėdkelnes:
-Žiūrėk, kaip nusibrozdinau koją.
Labai reikia, kad pabučiuotum!
Ir jis bučiuoja.
Skausmas "moment" slūgsta.
Naminės "vaistinėlės" gydo efektyviausiai.
Didelės ausys išklauso visų paslapčių.
O svarbiausia....
Niekada niekada neišduoda.


V.