Slapta žinutė

11.09

 

Mūsų namuose gyvena dvi moteraitės.
Turbūt per daug panašios, kad karts nuo karto "nesusiimtų".
Tada išsiskiriam "apmąstyti" savo poelgių į skirtingus kambarius.
Šiandieninis išsiskyrimas trunka neilgai.
Netrukus girdžiu viršuje derybas :
-Nu, Daminykai, nunešk mamai.
-Kodėl pati negali?
-Nes tas, kas parašo laiškus negali būt kartu iš "paštinykas", - patylėjus prideda, - padėk man, kitaip neatrodys įtikinamai.
Daugiau nediskutavęs "pašto karvelis" nusileidžia iš antro aukšto pirman su slaptu laišku.
Viršuje prie laiptų sėdinti laiško siuntėja jo pavymui šūkteli:
-Do, dar pasakyk, kad mama atrašytų!
Ir mama atrašo.
Ir vėl namuose stoja taika...

 

V.