Trumpai apie mūsų Mix&Match

 • ILGA RAŠLIAVA APIE DAUG KALBANČIOS.
  O ŠĮKART NEĮPRASTAI TYLINČIOS V. NAUJIENAS.


  Ir jeigu įprastai esame garsūs ir saujoje glausdami naujienų nuotraukas pretenduojame būti tituluotos "intrigų" karalienėmis-
  tai šįkartyg lyg tarp kitko vienu kitu žodeliu tarp kasdieninių eilučių užsimename, kad mes tokią
  mažutėlę naujieną esame sugalvoję.
  Ilgai vadinta "likučių" vardu, galop "perkrikštyta" į taiklų "Mix and Match"
  pavadinimą kolekcija (nors liežuvis sunkiai verčiasi tai sakyti)- tvarkingai guli nuotraukose.
  O mes- tylim.
  -Kas yra V.?,- turbūt norėtumėt paklausti.
  O gi va-
  sėdžiu ir galvoju, kad ir patys gūsčiojam pečiais, kaip čia šįkart bus.
  Fotografavome mudvi su Martina apskritą dieną nuostabius, šviežiai pasiūtus rūbus, o vat labiau nei džiaugsmas, kad pyškinam naujienas, paširdžius kuteno nežinomybė- kaip čia viską pateikus.
  Sekančios mus diena dienon jau žino, kad atsisakydami tarpinės kolekcijos, šiais metais savo žvilgsnį mes atsukome į mūsų per daug metų užgyventą likusių audinių kambarį.
  Baksnodami piršteliais į tvarkingai susuktus "nuobodžiaujančius" nedidelius ritinukus, mes vardijom, kas iš vieno ar kito savo laiku taip stipriai džiugino mūsų ir Jūsų akis.
  Gražūs ir iki šių dienų mylimi rūbai-
  sėkmingai nešiojami, o va tiems likusiems keliems metrams- pasisekė mažiau.
  Jie sau lūkuriuoja be tikslo ir "svajoja" tampti mylimais rūbais.
  Vienas- visai kūdas.
  Antras - kiek drūtesnis.
  Trečias- nuvyniotas, o va kiek jame liko- nežinia.
  Bet bendrai paėmus- anei vieno nelikę tiek, kad galima būtų ištiest bilietą ir pasiūt iš jo rūbą į reguliarią sezoninę kolekciją.
  -Tik suerzinimui,- papurčiau galvą.
  Ilgai svarstėm, kaip čia juos tikslingai panaudoti.
  Ir galop- bendru sutarimu nutarėm-
  Kiek bus- tiek.
  Iš vieno ritinėlio- 5 rūbai, iš antro- 15.
  Iš kai kurių- toks skaičius, kad išdalinus pasiūtas naujienas V&V komandos nariams- likutis pretenduoja į apskritą 0.
  Va dėl šios priežasties ir tyliu.
  Nes šįkart "priintrigavus"- galiu ne tik pretenduoti, bet ir "užsidirbti" INTRIGANTĖS "karūną".
  Kurios "nebais" norėčiau.
  Liūdinti žmones- ne mano užsiėmimas.
  Liūdinti manimi tikinčias Damas-
  veikla, prieštaraujanti mano "diegiamai" "laimingumo" konsepcijai.
  Todėl šįkart- iš anksto žemai lenkiu galvą ir atsiprašydama, už tai, kad šįkart tikrai bus nespėjusių - metu kortas ant stalo
  Vasario 8d. ~19val. www.viktorijos.lt
  bus žaidžiamas žaidimas "kas pirmesnis?"
  Viską, kas mums "išėjo" iš "lūkuriuojančių ir svajojančių tapti mylimais rūbais" audinių-
  mes atiduosime Jūsų dėmesiui.
  Dabar norėčiau parašyti, kad nuo 9 d. "Mix & Match" lauks Jūsų butikėlyje.
  Ir pas mylimus partnerius.
  Bet.
  Neparašysiu.
  Nes jeigu dar reiktų mūsų kukliuosius "naujokus" padalint- tektų imti žirkles ir vykdyti dalybas "kam rankovė", "kam padalkytės".
  Todėl "Mix & Match" apsigyvens TIK WWW.VIKTORIJOS.LT
  Trumpai reikšt minčių naujais metais dar neišmokusi, 

  V.