Už meilę

 • Vakar įsisukus kūrybiniuose darbuose, staiga išpučiu akis:
  - Pala pala! Jurga, nejudėk!!!!!
  Ir suradus telefoną, parpuolu ties konstruktorės Jurgos kojomis.

  Mano šūktelėjimas turbūt nuskamba taip, lyg per Jurgos koją liptų delno dydžio voras!
  Nes Jurga ir visos aplink krutančios komandos damos vos valdosi nepradėjusios klykt: " Kaaaasss?????"

  - Pažiūrėk! Ant tavo kojos iš siūlo širdelė išsiraičius!!! - parpuolus ant kelių džiūgauju.

  - Kad tave kur galai - visos komandos vorų "bijotojos" su palengvėjimu atsidūsta, o aš nešu telefono ekrane - MEILĘ.
  IŠSIRAIČIUSIĄ IŠ SIŪLO.

  Meilės dienos ryte, noriu visai nepopuliariai palinkėti:
  Tegu VASARIO 14 nebūna išskirtinė šventė.

  O tik VIENA IŠ 365 sklidinų meilės dienų.
  Kasdien.

  Visur.

  Ir pačiuose mažiausiuose dalykuose.

  Už meilę.
  Kad ir susiraičiusią iš siūlo galo,
  Mua,
  V.